Arbetsmarknaden befinner sig i stor förändring sedan ett antal år tillbaka. De tidsbegränsade anställningarna ökar samtidigt som antalet tillsvidareanställningar minskar i motsvarande mån. Dessutom övergår allt fler företag från att anställa egen personal till att i stället hyra in den hjälp som man behöver. Därigenom får företaget en större handlingsfrihet om förutsättningarna skulle ändras. Det är som regel betydligt enklare att säga upp ett avtal med en inhyrd entreprenör eller en frilansare än vad det är att säga upp anställd personal.

Samtidigt, med denna utveckling, har intresset för att bli fast anställd minskat inom många yrkesgrupper. Personer som tidigare var anställda, föredrar numera att i stället driva en egen verksamhet och utföra samma arbete i egenskap av egenföretagare. Många av dessa arbetsuppgifter, som till exempel vissa IT-tjänster, marknadsföring och skrivarbete, kan dessutom med fördel utföras på distans. Detta har inneburit att ett stort antal egenföretagare har valt att bli digitala nomader, det vill säga personer som inte har en fast arbetsadress. I stället väljer de att befinna sig på resande fot och utföra arbetet från den plats som de för tillfället befinner sig på.

Att verka som digital nomad i Sverige

Ett antal digitala nomader i Sverige nöjer sig med att leva ett nomadliv på hemmaplan, i vart fall inledningsvis. Många av dessa väljer Stockholm som bas för sin verksamhet. Stockholm är en stad med stort utbud, där det bland annat finns en uppsjö av caféer och andra platser där man kan arbeta tillfälligt. Vill man ha en fast kontorsplats under en viss tid är det relativt enkelt att hitta ett coworking space i Stockholm, där det är möjligt att träffa såväl andra digitala nomader som traditionella småföretag.

En mindre andel av de digitala nomaderna reser runt i Sverige under tiden som de arbetar. Det är företrädesvis resebloggare och friluftsentusiaster som väljer denna väg. Fördelen med att begränsa sitt resande till Sverige är bland annat att det är tryggt och säkert. Samtidigt är det enklare att planera resandet så att man kan träffa klienter och samarbetspartners med jämna mellanrum. Det är något som alltid är uppskattat och som gör att man knyter starkare band till sina kunder, vilket ibland kan vara svårt när man verkar som digital nomad.

Populära platser för digitala nomader

De flesta som tar steget fullt ut för att bli digitala nomader väljer att bege sig utanför Sveriges gränser. Ofta styrs kosan mot betydligt varmare breddgrader i södra Europa som till exempel Malta, Kanarieöarna eller Portugal som alla är populära tillhåll för svenska digitala nomader. De som beger sig utanför Europa hamnar ofta i Sydamerika eller i Asien i form av Vietnam eller Thailand.

Oavsett var man väljer att resa så finns det ett mycket starkt “community” för digitala nomader. Varje dag uppstår det nya kontor för coworking vilka vänder sig specifikt till digitala nomader. Antalet personer som väljer att arbeta på resande fot kommer endast att öka under kommande år. Allt fler, både företag och privatpersoner, har insett att det går alldeles utmärkt att utföra vissa arbetsuppgifter på distans, och varför då inte göra det från en plats där solen skiner lite oftare?