Mattrender kommer och går lite, precis som med de flesta trender. Det kan vara ny mat som är inne att prova på eller så är det närproducerat och ekologisk som det skall vara. När det kommer till det senare så har den trenden kommit för att stanna för många, närproducerat och ekologiskt. Denna mat anses vara lite bättre då den värnar och både djur och natur. Det är vänligare mat som bevarar och tar hand om klimatet.

Närproducerat och ekologiskt

Närproducerad mat innebär att maten och råvarorna inte reser långa vägar till affärerna. Det kan vara kött som kommer från den närmsta gården och grönsaker som har odlats i området. Råvaror som kommer från så nära gård som möjligt behöver inte resa långa vägar, som exempelvis importerat kött. Kött från andra länder åker lång väg vilket också påverkar klimatet med alla de färdsätt som det reser på.

Med råvaror från samma land kan också ge en fingervisning hur råvarorna hanteras, hur djuren tas omhand. Kommer detta från samma kultur så kan vi här i Sverige veta att både kött och grönsaker har tagits omhand på bästa sätt, det är kvalitet i råvarorna och därmed många som också handlar detta.