Det är ett relativt socialt samhälle som vi lever i idag, samtidigt som det också är väldigt ensamt. Socialt på det sättet att det sker mycket kommunikation online. Det delas små korta tankar och idéer på bloggar och sociala medier, socialt i den formen. Samtidigt så blir det ett ensamt samhälle på ett visst sätt också. Det är inte socialt ute på gatorna, många går med sina mobiler, skriver meddelanden till varandra eller pratar i telefonen. I relation till att skapa nya kontakter så är det ensamt på det sättet, samtidigt som det är väldigt socialt på Internet.

Föräldrar till barn

En titt i parken så är många föräldrar ensamma med sina barn. Det är inte många som går dit tillsammans med en kompis, varken kompis till föräldern eller till barnet. Det är inte heller helt ovanligt att se att föräldrarna tar upp mobiltelefonerna titt som tätt och pillar lite i den. Det är en intressant syn.

Det är fler som har upptäckt samma sak då det numera finns föräldranätverk på bloggar. På bloggarna samlas föräldrar runt om i landet för att lära känna varandra, är det föräldrar i samma stad så försöker flera hitta en tid för att träffas i staden. Dessa bloggar bidrar till en positiv utveckling, de tar initiativ till kontakt med varandra. Där kan människor lära känna varandra i syfte av att inte vara ensamma. Det är många i samma situation, många som kan känna sig ensamma under sin föräldraledighet, men med hjälp av bloggar kan nya bekantskaper skapas.

Föräldrakontakter

Nyblivna föräldrar dras ofta till andra nyblivna föräldrar. Det är egentligen inget konstigt med detta då det är vanligt att dras till likasinnade, till personer som har samma intressen som en själv. Det blir på något sätt lättare att umgås, att umgås med någon som är i samma situation som går igenom samma saker. Det blir någon att relatera till vilket också då kan förenkla bekantskapen.

Det är inte bara bloggar som bjuder in till kontakt mellan föräldrar, även om det marknaden tar överhand i dagens uppkopplade samhälle. Det finns även öppna förskolor dit alla är välkomna för att samlas tillsammans med sina barn, för att barn skall få chans att interagera med andra barn. Detta bjuder in till social kontakt redan i tidig ålder vilket kan gynna sig under uppväxten, att vara orädd inför nya kontakter och bekantskaper.

Som ett tillägg till ovanstående finns det också öppna förskolor som också har bloggar. Där samlas det vad som görs på förskolan och vad den öppna förskolan erbjuder. Genom detta kan föräldrar som besökt platsen också fortsätta ha kontakt. Det kan annars vara lätt att besöka förskolan och sedan tappa kontakten med de andra föräldrarna igen. Genom bloggarna kan kontakten fortsätta att upprätthållas.