Som nybliven förälder är det lätt att känna sig ensam, ensam med ett nytt litet liv och en känsla att ej vara en delaktig bit att samhället. Detta kan vara en känsla som många känner i början av föräldraskapet då fokus helt hamnar på bebisen istället, att det är svårt för föräldrarna att vara en egen individ i början. Alla känner ej likt detta men det är ett vanligt fenomen.

Blogg om föräldraskapet

För att känna sig mindre ensam och för att göra något meningsfullt under föräldraledigheten så är det numera vanligt att skapa utrymme på Internet via en blogg. Bloggandet blir en del av vardagen och ett sätt för en förälder att sätta ord på sina känslor. Genom en föräldrablogg kan även andra föräldrar känna igen sig i och då kan en ny krets av vänskap och välbefinnande skapas. Livet blir lite mindre ensamt och meningsfullhet kan skapas om detta inte har känts innan.

Det är många bloggar idag som är stora som just handlar om föräldraskap, att detta har blivit så populärt kan vara för att många också känner igen sig i det. Alla som blir föräldrar under sin livstid går igenom samma faser och många känner igen sig i varandras berättelser. Just detta gör att bloggandet kring ämnet kan vara tilltalande att läsa om, men även att skriva för att få den bekräftelsen att det inte är bara en själv som känner på ett visst sätt. Bloggar kan även göras privata där enbart inbjudna kan läsa, detta kan också vara en trygghet för de som ej vill utelämna för mycket varken i skrift eller i bild.