Att följa ett barn under uppväxten är helt fantastiskt, att se en person utvecklas och att växa. Mycket sker snabbt hela tiden att det alltid är någon ny fas som kommer. På en vuxen person sker inte detta i lika snabb frekvens då det mesta redan är utvecklat.

Ett barn är i utveckling hela tiden. Nya ord kommer och under småbarnsåren kommer ord och meningar i många olika konstellationer. Det är just detta, barns uttryck, som är väldigt roligt. Det finns bloggar som samlar otroligt många uttryck som barn har sagt, detta är ren och skär glädje. Barn är väldigt snabbtänkta och sällan har det hunnit bildas en spärr och filter, de kan säga i princip vad som helst, när som helst. Det är väldigt genialiskt att samla allt detta på en blogg, så att fler kan ta del av det.

En blogg har många syften, dels för att dela med sig till andra men även för att dokumentera. Det är lättillgängligt och en blogg kan hållas uppdaterad hela tiden då det är så pass lätt att skriva i de olika bloggportalerna. Det har blivit en teknisk dagbok, vilket också kan hållas antingen öppet eller dolt för allmänheten.