Det kan råda delade meningar om Internet och den ständiga uppkopplingen idag. Det finns de som tycker att det håller på att gå överstyr, att det tar över vardagen totalt, medan andra enbart ser det positiva med det vilket kan vara att vi har mer kontakt med andra och kan hålla oss ständigt uppdaterade. Det är en högst individuell åsikt och känsla, något som alla har rätt till och det är ej något rätt eller fel med det.

Där åsikterna även går isär är om bloggar och andra sociala medier, att det läggs ut väldigt mycket bilder på barn. Barnen exponeras och de kan själva inte avgöra om de vill vara med på bild eller inte. Är det okej att lägga ut bilder på barn? Även här är det viktigt att alla får ha sin egen åsikt, att ha tilliten till att alla bedömer bäst själva vad som fungerar för sina barn och sin familj.

Blogga om barn

En blogg kan vara stängd, vilket många bloggar också är. Med stängd blogg menas att bloggen ej kan ses av vem som helst. Då kan skaparen av bloggen själv bestämma vem som får ta del av innehållet i detta. Det är inte alla som tänker på detta, många tänker bloggar och med åsikten att inte dela med sig av allt som sker. Men stängda bloggar är vanliga och där publiceras bilder på barn också, skillnaden är att då hamnar bilden ej offentligt som på en öppen blogg.

Det finns egentligen inget rätt och fel med att lägga ut bilder på barn. Det måste få vara upp till varje förälder om de vill dela med sig av sitt barn på en blogg eller inte. Tycker inte föräldrarna att det är några konstigheter med bilderna som läggs upp så är det mest troligt inte det heller.

En blogg kan användas i många positiva syften, bland annat om skriva om sitt barns uppväxt, oavsett om det sker i en öppen eller stängd blogg. Det är lätt att skriva inlägg i bloggen, då många bloggportaler har en applikation idag. Den är tillgänglig hela tiden och små rader kan skrivas i farten. Att till detta lägga till en bild är ännu smidigare om det sker via telefonen då det kan tas från mobilens egen kamera. Det har aldrig varit lättare än nu att dokumentera sitt barn framfart, och det är upp till var och en om detta vill göras, via en blogg eller annan media, öppen eller stängd, möjligheterna finns ändå om intresset finns.