Då bloggar har blivit så stort i både Sverige och i världen idag så har även företag valt att inrikta sig på denna marknad. Det är inte ovanligt att se företag driva bloggar. Genom bloggarna så kan företagen nå ut till många läsare, det går snabbt att nå ut med information till intressanta potentiella köpare.

På sociala medier

Att företag kopplar till bloggar och andra sociala medier via sina hemsidor är inte helt ovanligt. Även att koppla till hemsidan från sociala medier är vanligt. Det är en effektiv metod för att få fler besökare på hemsidan, fler besökare kan också generera i fler köpare. Då konkurrensen ute idag bland företag är stor så är det viktigt att kunna hitta sin egen inriktning och marknad, att finns trogna kunder som återkommer.

När det marknadsförs varor online så, jämfört med via reklamkataloger, så är en stor fördel att det går att göra små videoklipp när exempelvis klädesplaggen visas av modellen. Genom ett videoklipp kan konsumenter då få en mer verkligen bild av hur ett plagg kommer att sitta, det ger en annan uppfattning än att bara se detta på en stilla bild.

Direktlänkar

Det positiva med hemsidor och bloggar av olika slag är att det lätt går att länka vidare till andra sidor. Innehar ett företag en blogg så kan de via denna länka vidare så att kunden kommer direkt till hemsidan och även direkt till ett specifikt plagg om det önskas. På detta sätt blir det smidigare för en konsument att inhandla önskat föremål och för företagen blir det lättare att marknadsföra sig själva och sina produkter.

Det är helt klart en ny era av shopping och marknadsföring. Lättare än någonsin att både köpa och sälja varor då leden emellan blir kortare och effektivare.